Autoritățile locale din Constanța, Dolj și Prahova, solicitate să ia măsuri în sprijinul femeilor victime ale violenței

La inițiativa Rețelei VIF au fost trimise, în data de 8 martie, solicitări către autoritățile locale din trei județe, Constanța, Dolj și Prahova, de a lua măsuri în sprijinul femeilor agresate și pentru prevenirea violenței domestice. În cele trei județe, serviciile oferite  prin instituțiile locale femeilor victime ale violenței sunt aproape inexistente.

Instituțiile vizate de solicitări: Consiliului Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și primăriile și consiliile locale din cele trei județe.

Organizațiile neguvernamentale cer autorităților :

  1. Înființarea cel puțin a unui centru de primire în regim de urgență pentru femeile victime ale violenței domestice ;
  2. Organizarea de campanii de informare, educare și conștientizare în mediul urban și rural cu privire la gravitatea fenomenului violenței împotriva femeilor ;
  3. Furnizarea de programe de formare, perfecționare și metode de lucru cu femeile victime ale violenței domestice, de către autorități și alți furnizori privați de servicii, pentru asistenții sociali din cadrul serviciilor publice de asistență socială (SPAS) ;
  4. Alocarea unui fond de la Consiliul Județean către primăriile locale din care să fie suportată contravaloarea certificatelor medico-legale pentru atestarea agresiunilor asupra femeilor victime ale violenței domestice prin încheierea de protocoale între primării și Rețeaua Națională de Medicină Legală, sumele urmând să fie decontate ulterior de către INML de la bugetele locale;
  5. Activarea Structurilor comunitare consultative (SCC) la nivel local pentru implementarea de acțiuni de prevenire și combatere a violenței domestice precum și pentru monitorizarea cazurilor de violență ;
  6. Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor prin:
  • Constituirea anuală a unui fond în cadrul Consiliului Județean și al Consiliului Local Municipal destinat finanțării activităților de prevenire și combatere a violenței domestice desfășurate de către ONG-uri, altele decât furnizorii acreditați de servicii, și stabilit prin consultarea organizaţiilor neguvernamentale ce desfășoară astfel de activități pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
  • Subvenționarea serviciilor sociale de interes județean pentru femeile victime ale violenței domestice (consiliere psihologică, asistență juridică, găzduire) către furnizorii privați conform legislației în vigoare.

Solicitarea organizațiilor vine la o săptămână după aprobarea de către Parlamenul Românei a legii de ratificare a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, document internaţional care obligă statul roman să adopte o serie de măsuri concrete privind protecția victimelor prin informare, servicii de asistență generală, asistență în plângerile individuale/colective prin asigurarea unor servicii specializate, înființarea de adăposturi corespunzătoare, organizarea unor linii telefonice de urgență 24 de ore din 24 și alte schimbări.

În România, numărul de femei victime ale violenței domestice este mult mai mare decât cel oficial, deoarece doar foarte puține dintre ele depun plângere și urmează pașii legali pentru pedepsirea agresorului. Motivele includ lipsa de încredere în autorități, durata mare de emitere a ordinului de protecție și ineficiența acestuia, necunoașterea serviciilor de asistență disponibile, lipsa adăposturilor și-a serviciilor integrate, lipsa resurselor financiare pentru a trece prin toți pașii necesari unui proces. În plus, doar 47% dintre românce sunt la curent cu existența unei legi privind violența în familie, iar 74% dintre acestea nu cunosc nici un serviciu de specialitate, în timp ce numai 1% au apelat la servicii sociale în urma unui incident de violență.

Au fost lansate totodată 3 petiții online, una pentru fiecare județ:


Comunicate de presă:

26 de ONG-uri solicita autoritatilor din Constanta masuri pentru victimele violentei domestice

29 de ONG-uri solicită autorităților din Prahova măsuri pentru victimele violenței domestice

Peste 30 de ONG-uri solicita autoritaților din Dolj masuri pentru victimele violentei domestice

 

Similar Posts