Modificări la Codul de Procedură Penală care anulează orice protecție a victimelor violenței în familie și a victimelor violenței sexuale. Orice efort de armonizare a legislației române cu prevederile Convenției de la Istanbul va fi inutil.

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor – Rețeaua VIF trage un semnal de alarmă asupra urmărilor deosebit de grave ale unei eventuale adoptări ale modificărilor Codului de Procedură Penală, aflate pe ordinea de zi a comisiilor reunite ale Parlamentului.

Propunerile în discuție pun un accent exagerat pe drepturile agresorului suspect sau inculpat și pe respectarea prezumției de nevinovăție a acestuia, astfel încât cel puțin victimele violențelor fizice, psihice, economice și emoționale ce au loc în familie și victimele violențelor sexuale și ale traficului de ființe umane practic vor fi puse în imposibilitatea de a mai avea acces la justiție.

Cel mai grav considerăm a fi modificarea art. 83 Cod procedură penală care dă dreptul suspectului și inculpatului să asiste la audierile martorilor. Aceasta va îngreuna efectuarea urmăririi penale, având în vedere că în numeroase situații martorii vor fi intimidați de prezența autorului infracțiunii și probabil vor renunța la a depune mărturie. În mod special victimele violenței în familie, abuzului sexual și violenței comise asupra un minor, traficului de persoane, hărțuire, hărțuire sexuală care se află în relație de subordonare față de suspect sau inculpat sau victimele altor infracțiuni care induc stare de temere, vor fi descurajate să mai înainteze plângeri știind că urmează să fie confruntate cu agresorul la fiecare pas al cercetării și procesului.  În prezent, legea dă dreptul avocatului să asiste la aceste audieri, garanție absolut suficientă pentru a asigura dreptul la apărare al persoanei cercetate.

Această modificare intră în contradicție cu art. 56 din Convenția de la Istanbul care prevede la aliniatul 1 luarea de măsuri în vederea protecției victimelor, precum şi protecției familiilor lor şi a martorilor faţă de intimidare, represalii şi victimizare repetată, asigurarea faptului că se evită, dacă este posibil, contactul dintre victime şi agresori în imobilele instanţelor de judecată şi ale agenţiilor guvernamentale de aplicare a legii  dând posibilitatea victimelor să depună mărturie în sala de judecată, conform regulilor prevăzute de legislaţia internă, fără a fi prezente sau, cel puţin, fără prezenţa pretinsului agresor, în special prin utilizarea tehnologiilor de comunicaţii adecvate, atunci când sunt disponibile. Acest articol exclude cu desăvârșire prezența agresorului la audierea victimei și a martorilor oricărei forme de violență împotriva femeilor.

În prezent, Ministerul de Justiție a blocat propunerea de modificare a Legii 217/2003, Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și a depus la Parlament propunerea de modificare a Legii 211 / 2002 privind drepturile victimelor ce urmărește armonizarea cu prevederile Directivei 29 din 2012 a Consiliului Europei, Directivă ce avea termen de transpunere 2015. Prin modificarea Codului de procedură penală se anulează toate măsurile de protecție cerute atât de Convenția de la Istanbul cât și de Directiva 29/2012. 

Rețeaua VIF și Romanian Women s Lobby au înaintat punctul lor de vedere cu privire la consecințele catastrofale ale eventualei adoptări ale modificărilor la Codul de procedură penală cu prezentarea in extenso a consecințelor la nivel legal prin contradicțiile severe ce se creează între diversele legi în vigoare și a consecințelor la nivelul cetățenilor ce nu se vor mai putea considera în siguranță și protejați de statul român.

 

Similar Posts