|

Transfer de bune practici la nivelul serviciilor pentru victimele violenţei domestice

În perioada 22-23 Octombrie 2015 a avut loc în București în cadrul proiectului „Dezvoltarea și consolidarea rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”  atelierul de lucru cu tema  „Transfer de bune practici la nivelul serviciilor pentru victimele violenței domestice .

Au participat reprezentanți ai 13 ONG-uri ce fac parte din Reţeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor şi ai unui număr de ONG-uri din Bucureşti şi din ţară care furnizează servicii pentru victimele violenţei în familie.

Scopul întâlnirii a fost transferul de bune practici la nivelul serviciilor de consiliere și al managementului serviciilor pentru victimele violenței domestic. Participanții, specialiști și experți, cu formări și experiențe diverse, au împărtășit cele mai importante lecții învățate în lucrul direct şi indirect cu victimele, au schimbat informaţii despre materialele de lucru cu beneficiarii, despre tehnicile de monitorizare a cazurilor și despre serviciile specializate oferite, conturând în final un corpus de informații cu cele mai recomandate abordări. O atenție specială s-a acordat  limitelor, obstacolelor și problemelor celor mai frecvent întâlnite.

Informaţiile stânse pe parcursul celor  două zile vor fi materializate sub forma unui ghid de bune practici pentru lucrătorii cu victimele violenţei în familie şi nu numai, ce va fi distribuit atât participanţilor cât şi altor ONG-uri furnizoare de servicii pentru victimele violenţei în familie.

Discuţiile au fost moderate de Cristian Horia – Fundaţia Sensiblu, Iolanda Beldianu – Asociaţia Pas Alternativ şi Sorina Bumbuluţ – Asociaţia ARTEMIS, experți cu peste 10 ani de activitate în domeniu care au contribuit semnificativ la calitatea ridicată a acțiunii.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Similar Posts