Despre

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor este o structură informală, fără personalitate juridică, ce reunește organizații active în domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii discriminării pe criterii de gen.

Romanian Network for Prevention and Combating Violence against Women

Réseau Roumaine pour Prévention et Combat du Violence sur les Femmes

Organizațiile membre în Rețea

 1. Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
 2. Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei  ARTEMIS, Cluj-Napoca,
 3. Fundaţia SENSIBLU, București,
 4. Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti,
 5. Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti,
 6. Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu,
 7. Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
 8. Asociaţia FRONT,  Bucureşti,
 9. Asociaţia ANAIS, Bucuresti,
 10. E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti,
 11. Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş
 12. Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iasi
 13. PAS  ALTERNATIV, Braşov
 14. Asociaţia INOVATRIUM, Timişoara
 15. Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava
 16. Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
 17. Asociația SEVA – Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
 18. Asociația SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara
 19. Asociatia Quantic, București
 20. Asociația All for family, Constanța
 21. Asociația Femeilor Universitare, București
 22. Asociația Viitor – Integritate – Succes (V.I.S), Constanța
 23. Asociația Psihosfera Brașov
 24. Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület
 25. Asociația Casa Ioana

Organizațiile membre

Organizațiile membre sunt independente politic, promovează dreptul fiecărei persoane pentru șanse egale în societate, susțin libertatea de alegere privind drepturile reproductive și a celor maritale, au raporturi cu administrația publică ce se bazează pe principiile autonomiei, legalității și responsabilității,  în manifestările lor combat discriminarea, rasismul, sexismul, homofobia și alte forme de manifestare a urii.

Ele au domenii de expertiză variate: advocacy, reformă penală, educație, servicii pentru victimele violenței în familie, servicii pentru victimele violenței sexuale, drepturile omului și drepturile femeilor, lucru în comunități cu femei rome, cercetare și activism feminist. În cadrul rețelei există 10 furnizori de servicii pentru victime.

Previous
Next

Formarea Rețelei

Rețeaua s-a cristalizat în perioada 2011 – 2014 prin activități în special de lobby, advocacy și campanii publice pentru modificarea Legii 217/2003 Republicată, în special pentru introducerea ordinului de protecție.

Previous
Next

Rezultatele activităților realizate ca Rețea au fost: promovarea și popularizare ordinului de protecție pe canalele specifice fiecărei organizații, monitorizarea implementării ordinului de protecție prin culegerea datelor referitoare la dosarele de cerere de emitere a unui ordin de protecție din toate instanțele din România, harta serviciilor pentru victimele violenței în familie realizată în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vîrstnice – Direcția pentru Protecția Copilului (2013) și actualizarea acesteia, conștientizarea publicului larg cu privire la necesitatea implicării instituțiilor centrale și locale pentru creșterea gradului de protecție al femeilor victime ale violenței în familie, “Studiul la nivel național cu privire la implementarea ordinelor de protecție” edițiile 2013, 2014 și 2015, “Studiul exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violenței în familie – 2013”, „Cât costă o victimă a violenței în familie? – Analiza finanțărilor serviciilor publice 2014”, campanie de strângere de semnături din rândul membrilor Parlamentului României pentru susținerea celor 6 măsuri urgente pentru siguranța femeilor în familie în urma căreia 100 de politicieni au semnat Declarația promovată de Rețea, campanii de informare și sensibilizare realizate în 2013 și 2014 pe durata celor 16 zile de activism împotriva violenței supra femeilor.

 

Misiunea

Misiunea declarată a Rețelei este creșterea gradului de protecție a femeilor victime ale violenței prin îmbunătățirea legislației, a serviciilor și asigurarea accesului la educație și informare și prevenirea victimizării și re-victimizării prin educație, informare, lobby și advocacy.

Obiectivele specifice

 • Advocacy la nivel național pentru o legislație care să protejeze eficient victimele:
  • Ordin de protecție de urgență
  • Proceduri de supraveghere a punerii în aplicare a ordinului de protecție
  • Criterii pentru deschiderea acțiunii penale din oficiu împotriva agresorului
 • Armonizarea legislației cu prevederile Convenției de la Istanbul
 • Finanțarea serviciilor private prin subcontractare
 • Promovarea serviciilor specializate pentru victimele violenței împotriva femeilor cu prioritate înființarea unor centre de intervenție în situații de criză
 • Advocacy pentru crearea și îmbunătățirea unor mecanisme de finanțare a serviciilor de asistență și suport pentru victime și de educație de către autoritățile locale și centrale
 • Dezvoltarea unui program de educație pentru agresorii domestici
 • Sensibilizarea comunității la fenomenul de violență împotriva femeilor, astfel încât membrii comunităților să fie capabili de acțiuni concrete ce exprimă intoleranța față de violență
 • Formare continuă pentru profesioniștii din domeniu pe componentele prevenire, intervenție și monitorizare pentru victime și agresori
 • Documentarea fenomenului violenței împotriva femeilor, printr-o abordare intersectorială care să identifice problemele specifice trăite de femei la intersecția dintre gen, etnie, statut economic, vârstă, orientare sexuală, apartenență religioasă etc.
 • Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune al Rețelei revizuit anual
 • Formarea unor practici profesionale comune
 • Atragerea de fonduri și de noi membri pentru sustenabilitatea rețelei

Principii

Principiile pe care convin să le respecte organizațiile membre ale rețelei sunt:

 • principiul unicității vieții
 • principiul dreptului la o viață fără violență
 • principiul nondiscriminării
 • principiul egalității de gen
 • principiul responsabilității statului în asigurarea protecției victimelor violenței de gen
 • principiul priorității nevoilor victimelor violenței de gen
 • principiul autonomiei victimelor violenței de gen
 • principiul descurajării agresorilor prin pedeapsa penală

Activități

Activitățile pe care organizațiile membre ale rețelei convin să le întreprindă cu respectarea principiilor enunțate sunt cu prioritate:

 • Advocacy și lobby
 • Campanii și acțiuni publice
 • Luări de poziție
 • Fundraising

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor își asumă să fie continuatoarea Coalitiei Nationale a ONGurilor Implicate in Programe privind Violenta impotriva Femeilor activă în perioada 2002 – 2007 care a contribuit în mod esențial la modelarea contextului legislativ specific necesar pentru protecția victimelor. 11 dintre organizațiile membre ale actualei Rețele au fost membre ale Coaliției.