Selecție de formatori pentru proiectul „Connect”

Universitatea Transilvania din Brașov împreună cu partenerii de proiect Universitatea Babeş-Bolyai – Centrul de cercetare şi prevenire a violenţei familiale şi societale, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Centrul de Cercetare Psihologică, Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei- ARTEMIS și partenerul norvegian The Foundation TISIP vă invită să participați la procesul de selecţie pentru poziţia de formator în cadrul proiectului CONNECT.

Proiectul intitulat CONNECT (CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma) este un proiect de formare profesională destinat specialiștilor care au atribuţii privind violenţa domestică și aparțin structurilor teritoriale ale ministerelor, administrației publice locale și ONG-urilor.

Proiectul îşi propune elaborarea unui modul de formare profesională, selecţia şi formarea a 8 formatori/traineri, care la rândul lor vor forma cel puţin 250 de specialiști cu activitate în domeniul violenţei domestice în regiunile centru și nord-vest.

Formarea celor 8 formatori se va desfășura pe parcursul a 3 zile (x 6 ore/zi=18ore), pentru a asigura o instruire unitară și standardizată a specialiștilor ce vor participa la cursurile susținute de aceștia.
Trainerii vor lucra în echipe de câte 2.

Formarea profesioniștilor se va organiza în grupuri de câte 12-14 persoane, în formula echipelor multidisciplinare (asistenți sociali, psihologi, ofițeri de poliție/jandarmerie/criminaliști, juriști, consilieri de probațiune, asistenți medicali/medici), pe durata a 3 zile (x 6 ore/zi=18ore), urmate de o perioadă de practică și 2 sesiuni de supervizare pentru fiecare persoană.

Formarea formatorilor este planificată pentru luna noiembrie 2015, iar activitățile de formare a specialiștilor se vor derula în perioada noiembrie 2015-martie 2016.

Cerinţe pentru formatori:

  • Studii superioare
  • Experiență relevantă în activități de training și/sau experiență relevantă în domeniul violenței domestice
  • Disponibilitate de deplasare în alt oraș (în cazul în care se constituie grupe de training)

Cei interesați sunt rugați să depună CV și scrisoare de intenție în care să motiveze dorința de participare în proiect până la data de 15 septembrie 2015 pe adresele următoare, cu specificația „Trainer CONNECT”:

Similar Posts