Ministerul Justiției convoacă consultări privind programul destinat combaterii violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de sex, finanțat prin fonduri norvegiene

Ministerul Justiției organizează, în colaborare cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în data de 1 februarie 2017, cu începere de la ora 09.00 până la ora 13:00, la sala de conferințe de la etajul 1 a Ministerului Justiției, situat în strada Apolodor, nr. 17, București, o sesiune de consultare în cadrul Programului „Justiție” finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Programul „Justiție” este gestionat de Ministerul Justiției în calitate de Operator de Program, iar unul dintre proiectele care vor fi finanțate în cadrul acestuia este destinat combaterii violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de sex.

Sesiunea de consultare reprezintă o etapă necesară în procesul de dezvoltare a proiectului, iar scopul acesteia este realizarea de consultări publice cu factorii relevanți (instituții publice, mediul universitar, organizații non-profit și non – guvernamentale) din aria tematică a proiectului pentru a se asigura un proces transparent și o cât mai bună identificare a nevoilor și priorităților cărora le va răspunde viitorul proiect.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, ai mediului universitar, ai organizațiilor non-profit și non-guvernamentale din România, precum și ai organizațiilor interguvernamentale cu atribuții în domeniu care activează în România. Totodată, la eveniment vor participa și reprezentanți ai Consiliului Europei, în calitate de organizație internațională parteneră, precum și ai Oficiul Mecanismului Financiar.

Participarea la eveniment va fi permisă în limita locurilor disponibile. În acest sens, confirmările de participare la sesiunea de consultare vor fi transmise, până la data de 30.01.2017, la adresa de e-mail adrian.ciobotar@just.ro.

Documentul consultativ privind evenimentul poate fi vizualizat aici: http://www.just.ro/wp-content/uploads/2017/01/Comunicat-consultari-proiect-violenta-domestica.pdf

Similar Posts