Dezbatere publică privind programele de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței în familie pentru perioada 2017-2019

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a publicat în data de 29 august 2016 pe pagina proprie proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați  și violenței în familie pentru perioada 2017-2019.

Pentru perioada 2017-2019 sunt propuse următoarele programe în domeniul egalității de șanse între femei și
bărbați și violenței în familie:

PIN 1: Înființarea sau consolidarea centrelor de primire în regim de urgență sau de recuperare și a
centrelor pentru prevenirea și combaterea violenţei în familie și organizarea echipelor de intervenție integrată.

PIN 2: Înființarea și susținerea serviciilor de asistență pentru agresori în cazurile de violență în familie – Înființarea centrelor de asistenţă destinate agresorilor.

PIN 3: Creșterea participării femeilor la procesul decizional și promovarea în funcţii de conducere şi de decizie – Rețele resursă pentru promovarea egalității de şanse între femei şi bărbaţi.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Similar Posts