|

Parlamentul a aprobat ratificarea Convenției de la Istanbul

Senatul a aprobat astăzi proiectul de lege referitor la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice, cunoscută și sub numele de Convenția de la Istanbul.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 100 de voturi “pentru”, un vot “împotrivă” și o “abținere”.

Deputata Ana Birchall, reprezentantă a Legislativului român la Consiliul Europei pentru problematica eliminării violenței împotriva femeilor, le-a cerut colegilor senatori să voteze ratificarea Convenției de la Istanbul.

“Din păcate, și România se confruntă cu consecințele distrugătoare ale violenței, pornind de la violența domestică, violența împotriva femeilor sau violența împotriva copiilor. Tocmai de aceea fac apel la dumneavoastră să votați pentru adoptarea acestui proiect legislativ, pentru ca împreună să condamnăm cu fermitate violența de orice fel. Prin semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul, România se obligă să-și schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare și să aloce resursele necesare pentru a crea o zonă de toleranță zero față de violența de orice fel, fie că vorbim de violență fizică, psihică, emoțională, economică sau discriminarea de pe piața muncii. Este și datoria noastră, a Parlamentului, să transformăm cât mai curând un reper istoric pentru România în voință politică și prin votul dumneavoastră de astăzi, fiind Camera decizională pentru acest proiect legislativ, definitivăm un proces de ratificare a unui tratat internațional care așează România definitiv între statele care luptă pentru combaterea acestui flagel”, a declarat Ana Birchall.

Reprezentantul Guvernului, Ioana Cazacu, a prezentat, la rândul său, susținerea Executivului pentru aprobarea ratificării Convenției de la Istanbul.

“Ratificarea Convenției de la Istanbul constituie pentru țara noastră o certitudine a continuării eforturilor la nivel guvernamental pentru a preveni și combate fenomenul violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, evidențiind în mod ferm continuitatea politicii statului român în acest domeniu, dar și promovarea spiritului de solidaritate la nivelul tuturor actorilor relevanți pentru prevenirea și eradicarea acestui fenomen. (…) În ceea ce privește stadiul ratificării Convenției de la Istanbul, putem afirma că ne aflăm la capătul unui drum sinuos, început în luna ianuarie 2015, odată cu elaborarea proiectului de lege de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și intrarea sa în procedura de avizare. (…) Măsurile care au fost implementate venind spre ratificarea acestei Convenții reprezintă funcționarea unei linii telefonice gratuite pentru victimele violenței domestice, un număr gratuit unic — 0800.500.333, operațional 24 de ore din 24, și Guvernul susține ratificarea acestei Convenții”, a declarat Ioana Cazacu.

Senatul este Cameră decizională pe acest proiect de lege.

Sursa: Agerpres.

Similar Posts