|

Guvernul a adoptat Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice (2018-2021)

Guvernul României a aprobat Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și Planul operațional pentru implementarea acesteia, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Strategia este împărțită în doi piloni, unul referitor la egalitatea de șanse, celălalt referitor la violența domestică, fiecare însoțit de câte un plan de acțiuni.

În domeniul egalității de șanse se prevăd următoarele obiective:

1. EDUCAŢIA 1.1. Creşterea gradului de conştientizare a copiilor și tinerilor cu privire la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 1.2. Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor

2. SĂNĂTATE 2.1. Sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și bărbaților

3. PIAȚA MUNCII 3.1. Încurajarea antreprenorialului în rândul femeilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate 3.2. Îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii, a hărțuirii, hărțuirii sexuale și discriminării de gen. 3.3. Concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată

4. PARTICIPAREA ECHILIBRATĂ LA DECIZIE 4.1. Creșterea nivelului de participare a femeilor la procesul de decizie

5. ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN 5.1. Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale.

Pentru prevenirea și combaterea violenței domestice se prevăd următoarele obiective:

1.Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice;

2.Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime;

3.Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia, precum și a violenței sexuale;

4.Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice;

Obiective specifice

1.Îmbunătățirea cadrului legislativ actual și asigurarea implementării unitare a legislației primare prin adoptarea legislației secundare și terțiare.

2.Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime.

3.Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale prin formarea și pregătirea necesară și adaptată pentru intervenția diferitelor categorii de specialiști.

4.Creșterea eficacității măsurilor de prevenire a violenței domestice și a recidivei acesteia.

5.Întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale de gestionare a violenței domestice.

6.Dezvoltarea de atitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului “toleranță zero” față de violența domestică.

7.Dezvoltarea relațiilor de colaborare între partenerii interni și între statul român și statele sau organismele internaționale implicate în prevenirea și combaterea violenței domestice.

DESCARCĂ:

Strategia Națională și Planul operațional de acțiuni – Pilonul Egalitate de șanse între femei și bărbați

Strategia Națională și Planul operațional de acțiuni – Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice

Nota de fundamentareNota de fundamentare

Similar Posts