|

Este nevoie de finanțarea programelor și serviciilor pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

La marșul “Împreună pentru siguranța femeilor!”, organizat de Rețeaua V.I,F. în octombrie 2022, la care au participat peste 6.500 de persoane în București, Brașov, Cluj Napoca, Iași, Timișoara, Giurgiu, Mizil și localitatea Valea Seacă, am cerut autorităților finanțarea serviciilor publice de asistență socială pentru victimele violenței de gen și alocarea de fonduri publice pentru programe de educare, formare și conștientizare.

Cu prilejul zilei de 25 noiembrie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, amintim revendicările noastre concrete.

Cerem decidenților să lase deoparte discursurile goale și să susțină cu adevărat lupta împotriva violenței de gen. Vrem să fie alocate resurse umane și financiare pentru a combate formele de violență împotriva femeilor, pentru ca dreptul nostru la siguranță să nu rămână doar pe hârtie.

Alocări de la bugetul de stat pentru:

 • Înființarea unui Program de Interes Național pentru promovarea egalității de șanse și pentru prevenirea și combaterea violenței de gen;
 • Continuarea programelor ANES de prevenire și combatere a violenței de gen și a campaniilor naționale anti-violență de sensibilizare și conștientizare (billboards, TV, radio, afișe în instituții, online si social media  etc);  Suplimentarea personalului ANES, pentru a permite accesarea mai multor fonduri europene. 
 • Programe pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale, inclusiv a violenței online; Finanțarea a minim unui centru de suport pentru victimele violenței sexuale în fiecare județ. Acolo unde este cazul, solicităm facilitatori pentru limba romani.
 • Gratuitate pentru emiterea certificatului medico-legal pentru victimele violenței domestice (eliminarea taxei IML sau decontarea ei);
 • Înființarea de centre de consiliere psihologică pentru agresori.
 • Implementarea de către M.A.I.  a sistemului de monitorizare a agresorilor prin brățări electronice;

Alocări de la bugetele Consiliilor Județene și Consiliilor Locale pentru:

 • Crearea și bugetarea centrelor de informare, găzduire și recuperare pentru victimele violenței domestice, așa cum sunt prevăzute de Legea 217/2003. Consiliile județene/locale să subcontracteze serviciile de la ONG-urile licențiate, acolo unde nu există posibilitatea creării serviciilor publice.
 • Informarea populației cu privire la serviciile oferite (afișe și pliante în locuri frecventate de victime -spitale, IML, poliție, instanțe).
 • Salarii mai mari pentru asistenții sociali și suplimentarea personalului din DAS-uri și DGASPC-uri. Plata corespunzătoare a personalului din echipele mobile de intervenție locală.  Realizarea unor echipe mobile disponibile 24/7 pentru intervenție pe teren, dotate cu mașini de serviciu.
 • Îmbunătățirea serviciilor oferite victimelor cu copii din adăposturi, prin includerea unor facilități de babysitting, dar și suport specializat pentru victimele cu copii cu dizabilități. 
 • Granturi de la bugetele Consiliilor Județene și Locale pentru proiecte de tineret, educație, formare și campanii de conștientizare pe tema violenței de gen.  

Educație și sănătate:

 • Programe de formare continuă pentru personalul angajat în asistență socială, atât pe tematica violenței domestice, cât și în ce privește discriminarea, rasismul, homofobia etc. Formare specifică privind violența de gen cu care se confruntă femeile din grupuri vulnerabile sau minoritare: refugiate, rome, LGBTQ, cu dizabilități, lucrătoare sexuale etc.
 • Granturi pentru educație pentru egalitate de gen și prevenire violență (în școli, în licee, la facultățile care pregătesc viitorii profesioniști, la cluburi de sport, campanii online, etc.) și training-uri pentru instituții. 
 • Obligativitatea existenței de programe anti-violență și anti-bullying în școli, cât și protocoale clare de intervenție în caz de violență sexuală. 
 • Campanii de educație sexuală la nivel național, pentru tineri și adulti, cu scopul de a preveni abuzurile sexuale, violul, hărțuirea sexuală și alte forme de violență sexuală;
 • Asigurarea terapiei individuale gratuite pentru victimă, la psihologul ales de ea. Decontarea să se facă de la CNAS în baza trimiterii de la medicul de familie, nu doar cu trimitere de la psihiatru. 
 • Facilitarea accesului copiilor la psihoterapie prin eliminarea obligației de a avea ambele semnături necesare pentru terapia infantilă;
 • Asigurarea accesului femeilor la servicii de întrerupere de sarcină, la cerere, în toate spitalele județene din țară, întrucât maternitatea obligatorie este o formă de violență.

Cadrul legal și strategic:

 • Aprobarea de către Guvern a „Strategiei Naționale privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice”.
 • Adoptarea legii privind pornografia ne consensuală;
 • Ratificarea de către România a Convenției Organizației Internaționale a Muncii pentru eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii;
 • Introducerea în lege a limitei de vârstă de 16 ani pentru consimțământ valid în cazul relațiilor sexuale cu minori.

Autoritățile au obligația de a ne garanta dreptul la viață și integritate!


În sprijinul demersurilor Rețelei VIF, vă invităm să semnați petiția noastră online, aici: https://bit.ly/3rp45ko

Similar Posts