ANES inaugurează primele locuințe în regim de urgență pentru victimele violenței domestice

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, inaugurează astăzi, 22 decembrie, patru locuințe în regim de urgență pentru victimele violenței domestice. Potrivit comunicatului Ministerului Muncii, acțiunea face parte din proiectul “START – O viață de calitate în siguranță!” și are loc la centrul din strada intr. Camil Petrescu, numărul 5, sector 2, București.

“Proiectul implementat de ANES vizează dezvoltarea, la nivel naţional, a unor mecanisme, măsuri, proceduri și instrumente aplicabile care generează beneficii pe termen lung pentru toate persoanele aflate în situaţii de risc privind violenţa domestică şi traficul de persoane”, se menționează în comunicat.

“START – O viață de calitate în siguranță!” este finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.3 “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.

Sursa: Corona Press.

Similar Posts