Primăria Capitalei nu mai vrea finanțarea serviciilor de consiliere și adăpost pentru victimele violenței domestice!

Organizațiile membre ale Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua V.I.F) solicită remedierea unei situații injuste pentru femeile victime ale  violenței domestice din București: finanțarea pentru singurul adăpost de criză a fost stopată!

Cu ocazia Mărțișorului, Primăria Municipiului București a anunțat întreruperea finanțării, după doi ani și jumătate în care Consiliul General al Municipiului București si Direcția de Asistență Socială a Municipiului București au sprijinit financiar serviciile de adăpost și consiliere pentru victime. Astfel, în luna în care toate instituțiile, organizațiile și toți oamenii acordă grijă și atenție sporite pentru situația femeilor, autoritatea locală a luat o decizie contrară nevoilor și intereselor specifice ale acestora.

Asociația ANAIS a oferit, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială și cu contribuția unor sponsori și donatori, consiliere socială, juridică și psihologică pentru 785 de femei, iar în Centrul de primire în regim de urgență ”Casa INVICTA” au fost găzduite peste 455 de femei. În această perioadă, Asociația ANAIS a consiliat femeile și a redactat în numele lor peste 280 de cereri pentru emiterea ordinului de protecție.

Centrul de primire în regim de urgență ”Casa INVICTA”  funcționează în București, spațiul fiind pus la dispoziție gratuit de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), printr-o convenție de colaborare, și are o capacitate de 16 locuri (8 femei si 8 copii). ANES aduce o contribuție importantă pentru funcționarea centrului prin asigurarea, în afară de spațiul necesar, a cheltuielilor cu întreținerea spațiului. Programul de funcţionare al Centrului este Non Stop, permanența fiind asigurată de către asistenți sociali.

În lipsa finanțării, serviciile de găzduire a femeilor și copiilor, de consiliere socială, juridică și psihologică, de parenting și referire către servicii rezidențiale pe termen mediu și lung vor înceta începând cu luna mai 2019! 16 paturi dispar din schema de găzduire pentru București.

Asociația Anais a fost informată de DGASMB despre  o hotărâre de consiliu prin care a fost aprobat  Regulamentul referitor la regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005. Acest regulament, în sensul înțeles de noi, nu este adecvat pentru finanțarea de servicii rezidențiale  de tipul celor necesare victimelor.

Ultimul acord de asociere a încetat la data de 28 februarie 2019, moment în care cele două servicii ale Asociației, de consiliere și găzduire a femeilor victime ale violenței domestice, au rămas fără resurse financiare pentru continuarea activității, ceea ce va duce la suspendarea serviciilor sau chiar la închiderea centrului.

Conform recomandărilor Grupului de Lucru pentru Combaterea Violenței Asupra Femeilor al Consiliului Europei ar trebui să existe minimum:

  • Un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori.
  • Un centru de criză pentru victimele violului la 200.000 de femei, acoperind toate regiunile geografice.
  • Un centru de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei.

Aceste recomandări înseamnă pentru  București asigurarea unei disponibilități de minimum  184 de locuri în adăposturi pentru femei, 5 centre de criză pentru victimele violului, 19 centre de consiliere pentru victimele femei.

În prezent, capitala oferă un număr insuficient, care nu asigură protecția necesară femeilor. În loc să suplimenteze aceste servicii, Primăria decide să întrerupă finanțarea unei organizații care furnizează aceste servicii de ani de zile, cu personal calificat și profesionist.

Cerem autorităților locale din București să găsească de urgență o soluție pentru finanțarea continuă a serviciilor pentru victimele violenței domestice în acord cu prevederile legii și cu respectarea recomandărilor minime ale Consiliului Europei.

 

Similar Posts