|

MANUAL PENTRU SPECIALIȘTI: ”Violenţa domestică : intervenţia coordonată a echipei multidisciplinare”

Lucrarea Violenţa domestică: intervenţia coordonată a echipei multidisciplinare: manual pentru specialişti, coordonată de Gabriela Dima şi Iolanda Felicia Beldianu, este un instrument de lucru care se adresează în primul rând, tuturor categoriilor de specialişti care au responsabilităţi în domeniul violenţei în familie – asistenţi sociali, psihologi, personal medical de urgenţă, medicină legală, medici de familie, jurişti, consilieri probaţiune, ofiţeri de poliţie, jandarmi. Manualul poate fi util şi studenţilor şi masteranzilor în formare, celor care se pregătesc pentru acest domeniu sau domenii conexe, şi nu în ultimul rând, chiar femeilor abuzate şi agresorilor.

Lucrarea este structurată în III secţiuni şi 11 capitole.

Prima secţiune introduce contextul general al violenţei în relaţii de cuplu prin definirea fenomenului (juridic/politic, social, cultural psihologic) şi statisticile privind prevalenţă şi incidenţa violenţei domestice, care arată amploarea fenomenului în ţara noastră şi la nivelul statelor UE şi statelor NON-UE.

Secţiunea a doua are rolul de a oferi informaţii de care specialiştii au nevoie pentru o înţelegerea adecvată a fenomenului violenţei în familie. Cunoaşterea unor teorii explicative cheie este esenţială pentru înţelegerea comportamentului celor doi actori implicaţi în relaţia violentă – agresorul şi victima/supravieţuitoare – şi fundamentarea practicii, intervenţiei. Un capitol amplu este dedicat înţelegerii dinamicii violenţei în relaţii de cuplu prin prezentarea formelor de abuz/violenţă, caracteristicilor violenţei asupra partenerei/ului, dinamicii de control şi putere, tacticilor agresorilor şi strategiilor de coping ale femeilor abuzate, procesul victimizării, ciclul violenţei, efectele asupra tuturor celor implicaţi. Sunt discutate o serie de clişee, rezistenţe culturale şi sociale, care duc la o înţelegere deformată a fenomenului violenţei în familie şi pot genera atitudini neprofesioniste din partea specialiştilor.

Secţiunea se încheie cu abordarea violenţei domestice din perspectiva traumatologiei, care ajută la cunoaşterea şi încadrarea corectă a consecinţelor pe termen scurt şi lung pe care abuzul le poate cauza asupra femeii victimă şi a copiilor ei, martori sau victime directe, cât şi la calibrarea intervenţiei pentru recuperare.

Secţiunea a treia a lucrării are ca scop prezentarea intervenţiei în toate aspectele ei: de de la indicii de recunoaştere a violenţei în cuplu şi instrumente de evaluare a riscului, la intervenţia propriu-zisă prin protecţia victimelor /supravieţuitoarelor şi sancţionarea agresorului. O parte importantă a lucrării este reprezentată de intervenţia pe domenii profesionale specifice, care discută rolurile fiecărei părţi din echipa multidisciplinară: rolul asistentului social, rolul psihologului, rolul medicilor, rolul poliţistului şi rolul reprezentanţilor justiţiei. În final accentul este pus pe importanţa unui răspuns coordonat al echipei multidisciplinare, în care fiecare specialist îşi cunoaşte cu claritate rolul propriu, responsabilităţile şi limitele acestuia, precum şi rolurile celorlalţi specialişti, care să ducă la o colaborarea interpersonală şi inter- instituţională cât mai eficientă. Tot în secțiunea de intervenție este prezentat modelul norvegian de lucru în violența domestică, politici, programe și servicii care pot aduce lecții importante de învățat în domeniul intervenției în acest domeniu.

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului „CONNECT” – Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei (CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma), finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 – “Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” realizat şi implementat de Universitatea Transilvania din Braşov, împreună cu partenerii naţionali – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca – Centrul de Cercetare și Prevenire a Violenţei Familiale și Societale şi Asociaţiei Femeilor împotriva Violenţei ARTEMIS – şi partenerul internaţional The Foundation TISIP din Norvegia.


Descarcă: MANUAL PENTRU SPECIALIȘTI: ”Violenţa domestică : intervenţia coordonată a echipei multidisciplinare

Descarcă versiunea în limba maghiară: CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK A MULTIDISZCIPLINÁRIS CSAPAT KOORDINÁLT BEAVATKOZÁSA

Similar Posts