Grupul de lucru interministerial pentru elaborarea procedurii de monitorizare și raportare a datelor privind violența domestică, la prima întâlnire

Reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au participat astăzi, 24 mai 2016, la prima întâlnire a grupului de lucru tehnic constituit în vederea elaborării procedurii de monitorizare și raportare a datelor privind violența domestică, care a avut loc la sediul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) – se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului.

În vederea identificării unor soluții adecvate privind problematica complexă a violenței în familie și a violenței împotriva femeilor a fost constituit, la inițiativa ministerului Muncii un task-force (grup operativ) din care fac parte reprezentanți, la nivel de secretar de stat, din cadrul ministerelor cu atribuții în domeniu (Ministerul Muncii, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Ministerul Educației și Cercetării Științifice).

Acest task-force coordonează activitatea unor grupuri tehnice care vizează în mod punctual implementarea unor măsuri specifice necesare pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor (măsura F5 din Pachetul Integrat pentru Combaterea Sărăciei). Grupul operativ de coordonare a fost constituit ca un răspuns la semnalul de alarmă prefigurat de datele statistice care arată faptul că doar anul trecut au existat 186 de decese, ca urmare a infracțiunilor de violență intrafamilială (conform datelor statistice furnizate de către Ministerul Public), iar numărul cazurilor de violență în familie a crescut cu 5,32% în 2015 comparativ cu 2014.

Totodată, acest demers a fost inițiat și din perspectiva monitorizării implementării Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, care a fostratificată de către România prin Legea nr. 30/2016. În acest context, se impune printre altele şi elaborarea unei proceduri unitare la nivel național de colectare, monitorizare și raportare a datelor.

În prezent, la nivelul fiecăreia din cele cinci instituții există o procedură specifică, însă, la nivel interinstituțional, se constată un caracter eterogen al sistemului de colectare. De aceea, în cadrul întâlniriide astăzi a fost adusă în discuție necesitatea creării unui instrument de lucru unitar, a unei fișe de colectare a datelor cu caracter specific și a etapelor procedurale de colaborare și transfer de informații între instituții – se mai arată în comunicat.

Seria întâlnirilor va continua cu participarea ONG-urilor care activează în domeniu, efortul celor cinci ministere implicate alături de cel al instituțiilor din subordine constituind practic un mesaj privind importanța combaterii fenomenului violenței domestice, printr-o abordare integrată și asumată de toți actorii guvernamentali relevanți.

Similar Posts