|

Carmen Nemeș, avocată: legislația privind violența în familie este deficitară. În prezent, victima nu poate înscrie copiii minori la o altă școală fără acordul agresorului!

O situaţie tot mai des întâlnită în practică, așa cum reiese și din cazuistica Asociației “Anais”, privind emiterea și punerea în aplicare a ordinului de protecție, este aceea în care victima violenței în familie este nevoită să părăsească de urgență domiciliul împreună cu copilul sau copiii minori, pe care îi are împreună cu agresorul, pentru a ieşi din situaţia de risc în care se află şi care ar pune în pericol atât viața ei, cât și a copiilor.

În această situație, de regulă, victima se refugiază în adăposturi specializate, la rude, prieteni etc. Profesioniștii în domeniu sau lucrătorii direcți cu victimele au în vedere să direcţioneze, de regulă, victima să se adăpostească în zone neutre sau uşor accesibile pentru ele care, de obicei, sunt locaţii care se doresc a rămâne secrete. Dar nu întodeauna acest lucru este posibil. Astfel, victimele cu copii, care pot locui o perioadă mai lungă într-un adăpost sau în altă locație, nu-i pot muta pe aceștia la altă unitate de învăţământ (necesar în planul general de protecție al victimei) decât cu acordul părintelui agresor. Ori, întreaga esenţă a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie este aceea a scoaterii victimelor atât din zona de influenţă a agresorului, până la emiterea ordinului de protecție, cât și după punerea lui in aplicare.

Chiar și în ipoteza în care ordinul este admis, iar agresorului îi este interzis să se apropie de victimă și de copiii minori care și-au schimbat domiciliul, primul poate șicana și crea presiuni asupra celor din urmă prin împiedicarea accesului la învățământ al minorilor.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care se va dispune exercitarea autorității părintești exclusiv în favoarea victimei sau suplinirea acordului tatălui la înscrierea copiilor la şcoală, victima nu poate înscrie copiii minori la o altă școală fără acordul agresorului. Deși în Codul Penal, în prezent, este incriminată infracțiunea de împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu, în ipoteza expusă în cele de mai sus, forma actuală a infracțiunii nu este eficientă în stoparea abandonului școlar din cauza violenţei în familie.

Citiți mai multe pe site-ul www.avocatura.com.

Similar Posts