Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB) a lansat proiectul „Campanie națională de conștientizare și informare publică privind violența în familie”

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB), instituție aflată în subordinea MMFPSPV, a lansat vineri, 11 septembrie, proiectul „Campanie națională de conștientizare și informare publică privind violența în familie”.

Proiectul face parte dintr-o serie de acțiuni și evenimente inițiate de Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei inființat de actualul Guvern, iar obiectivele sale vizează prevenirea violenței în familie, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, combaterea stereotipurilor de gen.
Campania națională de conștientizare va include difuzarea mesajelor proiectului în spațiul TV și radio, precum și organizarea a 8 mese rotunde desfășurate la nivel regional la care vor participa aproximativ 200 de profesioniști din autoritățile și instituțiile publice, de la nivel local, județean și central, cu atribuții în domeniul violenței în familie și a celei bazate pe deosebirea de gen. Totodată, vor fi tipărite, multiplicate și diseminate materiale informative și publicitare (afișe, bannere, pliante, broșuri) şi distribuite publicului larg, politicienilor și mass media.

rovana

Implicarea activă a întregii societăţi

Cu ocazia lansării acestui proiect, ministrul Rovana Plumb a subliniat importanța combaterii violenței în familie și a făcut apel la implicarea activă a societății și mass-media din România: „Consider că o societate nu poate să ofere șanse reale persoanelor abuzate de a se dezvolta și a crește, dacă nu combate fenomenul violenței asupra lor. Cred cu tărie în principiul egalității de șanse între femei și bărbați și condamn ferm orice act de violență în familie asupra copiilor, femeilor sau bărbaților. Combaterea acestui fenomen este posibilă numai prin implicarea activă a întregii societăți, atât a politicienilor și a mass media, cât și a profesioniștilor care oferă sprijin și furnizează servicii de specialitate, și nu în ultimul rând a tuturor cetățenilor”.

De asemenea, în cadrul evenimentului, secretarul de stat, doamna Ioana Liana Cazacu a făcut referire la importanța aplicării legislației în domeniul violenței domestice și împotriva femeii: „Proiectul pe care îl lansăm astăzi reprezintă o nouă provocare pentru Departament, care și-a asumat într-un mod responsabil, misiunea de a elabora și implementa legislația, politicile și programele naționale în domeniul violenței domestice și împotriva femeii”.

Evenimentul a avut loc la Casa ONU, în prezenta doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, a doamnei Ioana Liana Cazacu, secretar de stat DESFB și a doamnei Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF România.
Proiectul “Campanie națională de conștientizare și informare publică privind violența în familie” face parte din Programul de Finanțare RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex”, finanțat de Regatul Norvegian, prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

Sursa: Corona Press.

Similar Posts