Convenția de la Istanbul

Convenţia CoE privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice reprezintă tratatul internaţional cel mai cuprinzător care abordează această gravă violare a drepturilor omului, ale cărui puncte cheie sunt prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor. Acesta tinde spre toleranţă zero privind această formă de violenţă şi constituie un important pas înainte pentru a face din Europa şi dincolo de ea un loc mai sigur.

Prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor reprezintă punctele cheie ale convenţiei. Acest instrument încearcă, totodată, să schimbe mentalitatea şi sentimentele invidizilor, fiind o chemare adresată societăţii, în special bărbaţilor şi tinerilor, să-şi modifice atitudinea. În esenţă, convenţia constituie o nouă
chemare pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi, întrucât violenţa împotriva femeilor este adânc înrădăcinată în inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul societăţii şi este perpetuată de o cultură a toleranţei şi a negării.

Guvernul României a semnat Convenția de la Istanbul în iunie 2014, urmând ca Parlamentul României să o ratifice în perioada următoare.

CONSULTĂ:

 

Similar Posts