Consiliul Superior al Magistraturii sprijină activitatea de prevenire şi combatere a violenţei domestice şi sexuale din România

Mai multe reprezentante ale Rețelei pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor (Rețeaua VIF)  și ale Rețelei Rupem Tăcerea despre Violența Sexuală s-au întâlnit astăzi, 31 august 2015, cu judecători ai CSM pentru a studia împreună metodele cele mai bune de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei împotriva femeilor în societatea românească, în special a violenţei sexuale şi a violenţei domestice. 

În urma acestei întâlniri, CSM a transmis un comunicat de presă în care își manifestă sprijinul față de activitatea de prevenire şi combatere a violenţei domestice şi sexuale din România desfăşurată de instituţiile statului şi organizaţiile nonguvernamentale cu specific în materie, susţinând necesitatea îmbunătăţirii bunelor practici şi a cadrului legislativ. Aceasta în contextul în care, în ultimii ani, la nivelul societăţii româneşti s-a constatat o amplificare a fenomenului infracţional în domeniul violenţei sexuale şi a violenţei domestice, dar şi creşterea infracţionalităţii infantile, în care sunt implicaţi minori atât în calitate de autori, cât şi de victime.

La întâlnirea care a avut loc în cursul zilei de azi, 31 august 2015, au participat domnul judecător Marius Tudose, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi domnul judecător Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, alături de reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul egalităţii de gen. Reprezentantele din partea celor două rețele informale au fost de la: ACTEDO (Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului), Asociaţia ALEG (Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen), Fundaţia CPE (Centrul Parteneriat pentru Egalitate), Asociaţia ECPI (Euroregional Center for Public Initiatives), Asociaţia TRANSCENA şi Asociaţia ANAIS.

Este prima întâlnire de acest gen care are loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi care face parte dintr-o serie de întâlniri organizate cu participarea ONG-urilor şi a instituţiilor publice pentru a găsi metodele cele mai bune de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în societatea românească, în special a violenţei sexuale şi a violenţei domestice.

Discuţiile au vizat necesitatea îmbunătăţirii cadrului de aplicare a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, îmbunătăţirea cadrului legislativ în ceea ce priveşte răspunderea penală în domeniul violenţei domestice, aplicarea dispoziţiilor Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţionalităţii, implementarea prevederilor Directivei 2012/29/UE privind protecţia victimelor infracţionalităţii, dezvoltarea de iniţiative comune de educaţie a cetăţenilor în aceste domenii, dezvoltarea unor programe de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor cu tematica menţionată, dar şi modalităţi eficiente de comunicare între instituţiile judiciare şi asociaţiile participante.

Reprezentanții Consiliului au informat participanţii la întâlnire în legătură cu propunerile de modificare şi completare a legislaţiei în domeniu formulate deja de  Consiliu, cu privire la inspecţia desfăşurată referitoare la ordinele de protecţie emise de instanţele române,  precum şi cu privire la implicarea magistraţilor în activităţile de educaţie juridică în şcoli şi licee şi cu stadiul implementării proiectului AUDIS.

S-a stabilit organizarea unei noi întâlniri în luna septembrie a.c., la care vor fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai Ministerului Public, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în scopul evaluării cadrului legal existent şi a proiectelor în derulare.

Sursa: CSM

Similar Posts