Scrisoare către MAE referitoare la rezoluțiile Consiliului pentru Drepturile Omului aflate în curs de elaborare

În data de 1 iulie 2015, Rețeaua VIF a trimis Ministerului Afacerilor Externe o scrisoare cu privire la poziția României în elaborarea Rezoluțiilor Consiliului pentru Drepturile Omului:

 

CĂTRE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

În atenția Ministrului Afacerilor Externe (ministru@mae.ro

Cc SPRE INFORMARE: Misiunea Permanentă a României la Biroul Națiunilor Unite și alte organizații internaționale din Geneva (mission.romania@romaniaunog.org)

 

Subiect: Rezoluțiile Consiliului pentru Drepturile Omului aflate în curs de elaborare

 

Organizațiile neguvernamentale semnatare din următoarele rețele:

  • Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuala
  • Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor – Rețeaua VIF
  • Coaliția pentru Egalitate de Gen

 

Ref. la 1. Accelerarea eforturilor pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor (Accelerating Efforts to Eliminate All Forms of Violence Against
Women: **Eliminating Domestic Violence) (A/HRC/29/L.16)

Vă solicităm să susțineți păstrarea formulărilor propuse în rezoluția prezentată pe masa discuțiilor și să respingeți orice amendamente referitoare la:

  • Eliminarea termenului de violență între parteneri intimi (intimate partner violence)
  • Eliminarea termenului de viol marital (marital rape)
  • Eliminarea termenului de educație comprehensivă pentru sexualitate (comprehensive sexuality education)

Ref. la 2. Întărirea eforturilor pentru prevenirea și eliminarea căsătoriilor forțate și timpurii (Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage)
Vă solicităm să susțineți păstrarea formulărilor propuse în rezoluția prezentată pe masa discuțiilor de către Argentina, Canada, Etiopia, Honduras, Italia, Maldive, Muntenegru, Olanda, Polonia, Sierra Leone, Elveția, Marea Britanie, Uruguay și Zambia.

Ref. la 3. Eliminarea discriminării împotriva femeilor
Vă solicităm să susțineți păstrarea formulărilor propuse în rezoluția prezentată pe masa discuțiilor de către Columbia și Mexic.

Similar Posts