|

Conferința Rețelei VIF: ”În ceea ce privește problematica violenței împotriva femeilor, rezistența din partea unor instituții publice este încă majoră”

Organizațiile neguvernamentale din Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF –https://violentaimpotrivafemeilor.ro /) s-au reunit luni, 25 aprilie, la București, pentru a face un bilanț al activității lor pe parcursul ultimului an și două luni în care au beneficiat de sprijinul financiar acordat printr-un grant al Fondului ONG în România.

Proiectul derulat în perioada februarie 2015 – aprilie 2016 a avut ca obiectiv consolidarea capacității și creșterea vizibilității Rețelei, pentru îmbunătățirea activităților de monitorizare și advocacy, la nivel local și național.

Rețeaua și-a extins numărul de membri, ajungând în prezent să numere 24 de organizații neguvernamentale din domeniul promovării drepturilor femeilor, protecției victimelor violenței de gen și combaterii discriminării pe criterii de gen. O problemă identificată pe parcursul proiectului a fost absența în unele județe a organizațiilor locale furnizoare de servicii de adăpost și consiliere pentru victimele violenței în familie. Această deficiență este dublată de deficiența serviciilor oferite de Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului. O soluție discutată în cadrul conferinței o reprezintă crearea unor programe de mentorat la nivel local, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), prin care experții Rețelei VIF să contribuie la crearea și sprijinirea unor inițiative civice care au ca obiectiv furnizarea de servicii și alte activități în beneficiul femeilor victime ale violenței.

Advocacy în județele Constanța, Prahova și Dolj pentru protecția femeilor victime ale violenței

Rețeaua VIF  a derulat o campanie de advocacy la nivel local în județele Prahova, Dolj și Constanța pentru finanțarea serviciilor acordate victimelor violenței in familie. Rezultatele în cele trei județe au fost diferite. În timp ce în județul Constanța a existat deschidere din partea funcționarilor și a unor consilieri locali față de propunerile de îmbunătățire a serviciilor acordate victimelor, în celelalte două județe cooperarea cu autoritățile publice se află încă într-o fază incipientă.

”La Constanța ne-am bucurat de o mare deschidere din partea Direcției de Asistență Socială a Municipiului. Pe lângă faptul că funcționarii au fost deschiși, au fost și foarte sinceri iar acest lucru ne-a ajutat pe noi să vedem realitatea la nivel de județ și să putem face în cadrul proiectului un plan de advocacy care sperăm să fie util pentru ei. Știu că chiar un consilier local a preluat o parte din planul nostru și a făcut o propunere către Consiliul Local Constanța pentru înființarea unui serviciu pentru victimele violenței în familie.” – a subliniat Mihaela Mangu, de la asociația Anais.

Advocacy pentru modificarea legislației de protecție a femeilor victime ale violenței

Cea mai importantă realizare a campaniei de advocacy a Rețelei VIF,  alături de actori instituționali și politici,  a fost aprobarea de către Parlament, în februarie 2016, a Legii de ratificare a Convenției de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice).  Acest eveniment reprezintă o schimbare crucială pentru activismul feminist român pentru că asigură baza legislativă pentru atingerea obiectivelor de siguranță a femeilor în familie bazată pe egalitatea de facto între bărbați și femei.

În lunile martie și aprilie 2016 s-a constituit un grup de lucru între Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor pentru elaborarea propunerilor de armonizare legislativă din perspectiva ratificării Convenției de la Istanbul.

Printre modificările legislative urmărite de organizațiile din Rețeaua VIF se numără: introducerea în legislație a ordinului de protecție de urgență pentru victimele violenței domestice emis la 24 de ore de la constatarea faptei cu măsura evacuării imediate a agresorului din locuință; sesizare din oficiul în cazurile de violență împotriva femeilor și violență domestică; proceduri pentru supravegherea respectării măsurilor din ordinele de protecție; considerarea cazurilor de violență domestică și violență sexuală drept cazuri de interes public; definirea și implementarea unei strategii de prevenție a violenței sexuale și a tuturor formelor de violență îndreptate împotriva femeilor. Aceste propuneri și altele au fost aduse, printr-o scrisoare deschisă, la cunoștința noului ministru al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. ”Noi optăm să aducem aminte fiecărui nou înalt funcționar de Stat care vine la minister care este problematica noastră. Scrisoarea face o reluare a cererilor noastre punând accentul pe respectarea Convenției de la Istanbul.” –  a arătat Mihaela Săsărman, de la asociația Transcena, care a menționat și faptul că unele propuneri de modificare a legislației încă întâmpină rezistență din partea unor instituții importante care au atribuții în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

 DSC_4432

Sustenabilitatea pe termen mediu și lung

Organizațiile neguvernamentale, la fel ca proiectele derulate de unele instituții publice, se confruntă cu problema sustenabilității, în lipsa unei finanțări constante în timp a activităților lor. ”Organizațiile prestatoare de servicii ar trebui să fie finanțate de autoritățile locale sau centrale iar cele care fac campanii ar trebui să fie finanțate de firme sau de cetățeni, independent de autoritățile Statului. ” – consideră Mihai Popescu, de la Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului (GRADO).

Ioana Cazacu, secretar de Stat la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse a vorbit de asemenea despre problema sustenabilității. ”Este într-adevăr una dintre problemele cu care se confruntă acum nu doar ONG-urile cât și instituțiile Statului și autoritățile publice locale: cum reușim să facem sustenabile proiectele pe care le-am desfășurat? Am avut o discuție cu cei de la Ministerul Fondurilor Europene și le-am propus să facă o Carte Albă, să vedem ce s-a făcut bine și ce putem să multiplicăm din proiectele de succes. Am avut ocazia în ultimii doi ani de zile să văd proiecte extraordinare, proiecte care trebuie să fie continuate și să fie multiplicate la nivelul comunităților din toată țara”.

Bilanțul activităților Rețelei VIF

Alte realizări ale Rețelei VIF menționate în cadrul conferinței de închidere a  proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor” au fost : elaborarea unui ghid de intervenție pentru lucrătorii care intră în contact direct cu victimele violenței în familie; studiul privind implementarea ordinului de protecție (OP) pentru victimele violenței în familie; campania și marșul ”Împreună pentru siguranța femeilor!”; dezbateri cu studenți la Jurnalism, Drept și Științele Comunicării și altele.

În detaliu: Bilanțul activităților și rezultatelor din proiect

===========

               Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

               Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.

Similar Posts