|

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu: ” Am convingerea că România va reuși să își consolideze sistemul de servicii sociale specializate din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie”

Violenţa în familie şi violenţa împotriva femeii este o problemă universală care afectează toate ţările lumii, indiferent de gradul lor de dezvoltare, manifestându-se la nivelul tuturor segmentelor societăţii. Campania “Împreună pentru siguranța femeilor” a Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor reprezintă o inițiativă lăudabilă și necesară la nivelul societății românești.

Ministerul Afacerilor Externe, în limita atribuțiilor și competențelor sale, urmărește cu atenție problematica violenţei împotriva femeilor, această reprezentând un fenomen grav care afectează drepturile fundamentale ale omului la viaţă, siguranţă, libertate, demnitate, integritate fizică şi psihică şi care impune eforturi susţinute, pe termen lung, din partea autorităţilor, în materie de prevenire şi combatere.

Putem constata că nivelul de informare a societăţii româneşti pe această temă a crescut în ultimii ani, ca urmare a acţiunilor întreprinse de autorităţi şi de organizaţiile neguvernamentale active în domeniu, inclusiv prin activitățile Centrului pentru Egalitate.

 Consider că numai prin educație și o conștientizare reală a situației putem să ajungem contribuim, dincolo de cadrul legislativ, la rezolvarea veritabilă a problemelor de acest tip. Trebuie să dezvoltăm o cultură a parteneriatului şi solidarităţii sociale în domeniu, la nivel național, și să stimulăm responsabilizarea societăţii româneşti în ansamblu faţă de problematica violenţei în familie.

Cel mai recent efort al comunităţii internaționale în acest sens îl reprezintă Convenţia de la Istanbul din 2011 privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii şi a violenţei domestice. Convenția se axează în special asupra prevenţiei manifestărilor diferitelor forme de violenţă domestică, în contextul în care o astfel de activitate trebuie derulată la nivelul societăţii în ansamblul său, fie că vorbim despre instituţii, specialişti sau comunitate. România a semnat Convenţia de la Istanbul şi, în prezent, se derulează procedura de ratificare.

Felicit, o dată în plus, inițiatorii Campaniei pentru eforturile depuse și pentru munca importantă pe care o realizează. Am convingerea că România va reuși să își consolideze sistemul de servicii sociale specializate din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie și să își întărească capacitatea de a implementa programe şi servicii sociale în acest sector.

Bogdan Aurescu

Ministrul afacerilor externe

Similar Posts