Vizită de lucru în județul Neamț

În data de 26 iulie, reprezentantele Asociațiilor FRONT și ANAIS au făcut o vizită de lucru în județul Neamț pentru a discuta cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de la nivel local despre serviciile pentru supraviețuitoarele violenței de gen și obstacolele cu care se confruntă în munca de zi cu zi. 

În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre serviciile existente la nivel județean și la nivelul orașelor Piatra Neamț, și Roman: servicii de tip casă protejată, centru de zi pentru victimele violenței domestice, centru maternal, dar și despre serviciile oferite de organizațiile de la nivelul județului (consiliere psihologică, consiliere juridică, adăpost).

Printre principalele probleme care au reieșit din aceste consultări se numără:
‼️ insuficiența serviciilor specializate pentru supraviețuitoarele violenței de gen, inclusiv servicii pentru agresori și servicii care permit integrarea copiilor victime ale violenței domestice

!lipsa serviciilor integrate mamă-copil în caz de violență domestică

‼️ lipsa protocoalelor de intervenție în cazurile de violență domestică.

‼️ insuficiența specialiștilor în domeniul juridic în raport cu numărul mare de dosare înregistrate

‼️ subfinanțarea sau finanțarea sporadică a serviciilor pentru supraviețuitoarele violenței de gen la nivel județean (servicii oferite cu finanțare din fonduri externe care după finalizarea proiectelor rămân fără sprijin financiar de la autoritățile județene).

Subliniem încă o dată importanța serviciilor adecvate pentru supraviețuitoarele violenței de gen, dar și importanța formării profesioniștilor care lucrează direct cu victimele. România nu respectă încă prevederile Convenției de la Istanbul (ratificată în 2016) privind numărul de centre specializate pentru servicii privind violența de gen.