MASĂ ROTUNDĂ: CONSULTARE PRIVIND SERVICIILE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE CU AUTORITĂȚI LOCALE ȘI CENTRALE

Pe 30 martie membrele Rețelei V.I.F. au organizat o masă rotundă cu reprezentanții autorităților centrale și locale despre nevoile existente în ceea ce privește serviciile pentru victimele violenței în familie și mecanismele de bugetare a acestora. În cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai ANES, cu o intervenție despre sustenabilitatea financiară a serviciilor, reprezentanți ai DGASPC, cu o discuție despre alternativa finanțării prin licitații de servicii și viceprimara orașului Brașov, Flavia Boghiu, care a discutat despre alternative de finanțare a serviciilor prin granturi oferite de autoritățile locale și județene.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și principalele rezultate ale raportului privind serviciile pentru victimele violenței domestice. Astfel, până la finalul anului 2020:

  • cel puțin un centru în care pot fi găzduite victime ale violenței domestice, femei, adulte în 40 de județe și în municipiul București;
  • au fost înființate locuințe protejate printr-un proiect implementat de ANES în 36 de județe și un sector al Municipiului București;
  • există centre de zi pentru victimele violenței domestice în 11 județe;
  • există centre de zi pentru agresori în 3 județe, în Sectorul 5 și în jurisdicția DGASMB;
  • în centrele de găzduire existente sunt 711 de locuri de cazare în centre licențiate pentru victimele violenței domestice și 73 de locuri de cazare în centre licențiate pentru mamă și copil, centre maternale, în total 784 de locuri de cazare;
  • în total în centrele pentru victimele violenței domestice au fost găzduite 2015 persoane, din care 812 femei adulte și 1132 de copii;

Participanții au discutat pe baza rezultatelor studiului și a experienței proprii din teren și au împărtășit exemple de bune practică cu scopul de a ameliora accesul la servicii specializate pentru supraviețuitoarele violenței de gen. Reprezentanții societății civile au subliniat pe parcursul discuției importanța bugetării adecvate a serviciilor pentru supraviețuitoarele violenței în familie, ca factor cheie care decide calitatea serviciilor.