Raportarea violenței de gen în cadrul serviciilor medicale pentru femei

Serviciile medicale pot avea un rol esențial în răspunsul…